រ​ពិស​ដៃ នាំ​ចង្រៃ​ដល់​ខ្លួន​! នៅ​មិន​សុខ​ទៅ​យកដៃ​ស្ទាប​គូទ​អ្នក​បម្រើក្នុង​ភោជនីយ​ដ្ឋា​ន មានអី ដេក​គុក អស់ ២​ថ្ងៃ​ (មានវីដេអូ) – CEN