ពិតជា​ឆ្លាត​មែន​ដោយ​ចេះ​ស្ដាប់​បញ្ជា​ម្ចាស់​ប្រុស លួច​លុយ​ពី​កាបូប​ម្ចាស់​ស្រី​ដើម្បី​បាន​ចូល​…​ហាង​លក់​ចំណី​សត្វ​(មានវីដេអូ) – CEN