ស្លាក​សញ្ញា​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​ទី​ស្នាក់​កណ្តាល​របស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ នៅ​សង្កាត់​ចាក់អង្រែលើ ត្រូវ​បាន​ទម្លាក់​ស្លាក​ហើយ​ – CEN