ព្រោះតែ “​អឿ​” ចង់​បង្អួត​ល្បឿន​ជិះ​ម៉ូតូ “​ទៅកាន់​ឋាននរក​” យុវជន​ម្នាក់​ចុងក្រោយ បាន​ទទួល​ផល​… “​ពេញចិត្ត​”! (មានវីដេអូ) – CEN