​ធ្លាប់​ជាប់​ពន្ធនាគា ៦​លើក នៅ​មិន​រាងចាល ត្រូវ​នគរបាល​ចាប់ខ្លួន​ករណី​លួច​ដដែល​ – CEN