​កម្ពស់​ទឹក​ទន្លេសេសាន នៅតែ​ឡើង​ហួស​កម្រិត​ប្រកាសអាសន្ន ផ្ទះ​ប្រជាពលរដ្ឋ​២៨​ខ្នង ត្រូវ​បាន​ទឹក​លិច ត្រូវបាន​ជម្លៀស​ទៅ​ទីទួល​សុវត្ថិភាព​ – CEN