ដំណើរ​មាតុភូមិនិវត្តន៍​កងកម្លាំង​រក្សាសន្តិភាព​កម្ពុជា ពី​សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាលី និង​ស៊ូដង់​ខាងត្បូង បង្ហាញ​ពី​ឆន្ទៈ​ដ៏​មោះមុត ការរក្សា​សាមគ្គីភាព​ជា​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ​ – CEN