បេ​ក្ខ​នារី​មកពី​ប្រទេសប្រេ​ស៊ីល គ្រង​ម្កុដ​រាជ​នី​សម្រស់​លំដាប់​ពិភពលោក​ឆ្នាំ ២០១៧ – CEN