បវ​វក​ញ្ញា​Kenya ត្រូវ​កាត់ទោស​ប្រហារជីវិត ព្រោះ​សម្លាប់​គូស្នេហ៍​ – CEN