ហេង​វិញ​ចេះ​នឹកឃើញ​យក​សន្លឹកឆ្នោត​គិតថា​ខុស​មក​ផ្ទៀង​ឡើងវិញ​ទើប​ភ្ញាក់​ព្រើត​ដឹងថា​បាន​ត្រូវ​ឆ្នោត​,…១​លាន​ដុល្លារ​(មានវីដេអូ) – CEN