លទ្ធផល​ពិនិត្យ​សុខភាព​នៅ Juventus បាន​បង្ហើប​ឱ្យឃើញ​នូវ​រឿង​ចម្លែក​អស្ចារ្យ​អំពី Ronaldo(មានវីដេអូ) – CEN