បុរស​ម្នាក់ ផឹកស្រា​ស្រវឹង ដើរ​ធ្លាក់ទឹក ឈ្លក់​ស្លាប់​ – CEN