អ្នកនាំពាក្យ​កងរាជអាវុធហត្ថ ស្នើ​សូម​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ គោរព​ច្បាប់​ទាំងអស់គ្នា​ – CEN