លោក ម៉ែន វិបុល ជម្រុញ​ឲ្យ​ក្រុម​ជាង​ដែល​ទទួលបន្ទុក​ការងារ​សាងសង់ ស្ថាបនា​ស្ពាន​តា​ហោ​រ ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងណា​ឲ្យបាន​សម្រេច​រួចរាល់​ជា​ស្ថាព​រ​ឲ្យបាន​ឆាប់រហ័ស​ប្រកបដោយ​គុណភាព – CEN