រឿង​ការបោះឆ្នោត ក្រសួងការបរទេស សម្ដែង​ការខកចិត្ត​ចំពោះ​ការអធិប្បាយ​របស់លោក​ស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត​ – CEN