អា​មេ​រិច​ជំរុញ​ឲ្យ​ប្រទេស​តំបន់​អាហ្វ្រិច​ធ្វើឲ្យ​កូរ៉េខាងជើង​ឯកោ – CEN