បាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ក្នុង​ប្រទេស​ឡាវ មាន​ចម្ងាយ​ប្រមាណ​៧០​គីឡូម៉ែត្រ ពី​ព្រំដែន​កម្ពុជា ,​អាជ្ញាធរ​ឲ្យ​ជម្លៀស​ប្រជាជន​ទី​ទួល​សុវត្ថិភាព​ – CEN