រក​ដំណោះស្រាយ​ពី​បញ្ហា​លិច​ទឹក​នៅ​ភាគ​ខាងលិច​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ – CEN