​ការពារ​មិនឲ្យ​មន្ទីរពេទ្យ​គន្ធបុប្ផា បិទទ្វារ​ឡើយ​ដើម្បី​សង្គ្រោះ​ជីវិត​កុមារ​ – CEN