​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃទី​២៤ កក្កដា ស្លាប់​៤​នាក់ របួស​១១​នាក់ ខណៈ​រយៈពេល​២៤​ថ្ងៃ មនុស្ស​ស្លាប់ ១០០​នាក់ របួស ២៧០​នាក់​ – CEN