បុគ្គល​ចាក់ដី​រំលោភ​ចំណី​មាត់​បឹង​ព្រែក​ទប់​ធ្វើ​ស​កម្មសិទ្ធិ​រាល់ថ្ងៃនេះ បាន​ផ្គើន​បទបញ្ជា សម្តេច ហ៊ុន សែន ដាក់​ឲ្យ​ការពា​របឹង​នេះ​ទេ​ – CEN