​មិន​សរសើរ​មិនបាន​! ពេជ្រ សូលី​កា ស្លៀក​ឈុត​កូនក្រមុំ​ស្អាត​ខ្លាំង​បំផុត មើល​ស្ទើរ​ភ្លឹក​ – CEN