លោក ផៃ ស៊ីផា​ន ៖ ការអំពាវនាវ​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក ឲ្យ​ពលរ​ដ្ឋខ្លួន​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ក្នុង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត គឺជា​វិធាន​ការធម្មតា​របស់​អា​មេរិក​ – CEN