ខាត់ សុ​ឃីម ចេញ​មុន​ប្រតិកម្ម​ក្រោយ ស្រី​ម៉ុ​ច ទទួលបាន​ការរិះគន់​យ៉ាង​ចាស់ដៃ ខណៈដែល​សាមីខ្លួន​ផ្ទាល់​បានត្រឹមតែ​និយាយថា អរគុណ​ – CEN