ទៀតហើយ! ​នាំ​មិត្ត​ភ័ក្តិ​ចូល​ផឹកស៊ី​ខារ៉ាអូខេ ព្រឹក​ឡើង​ស្វាង​ពី​ស្រវឹង​រន្ធត់​ចិត្ត​​យ៉ាងខ្លាំង ព្រោះ​លិង្គ​ត្រូវគេ​លួច​កាត់​គ្រវាត់ចោល (វីដេអូ) – CEN