ប្រធានាធិបតី Donald Trump បាន​ផ្អាក​ជំនួប​លើក​ទី​២​ជាមួយ​ប្រធានាធិបតី រុស្ស៊ី Vladimir Putin – CEN