នូវែល​ហ្សេ​ឡង់ ប្រាប់​អូស្ត្រាលី ឲ្យ​ឈប់​ចម្លង​ទង់ជាតិ​របស់ខ្លួន​ – CEN