ប្តី​ចិត្តធម៌​! អៀវ​ប្រពន្ធ​ពិការ​ជាទី​ស្រលាញ់ ដើម្បី​បានឃើញ​ពិភពលោក​ជាមួយគ្នា ឃើញ​ហើយ​គួរ​ឲ្យ​ស្រណោះ​ណាស់​ (វីដេអូ) – CEN