ទឹក​ទន្លេសេកុង បាន​បន្ត​កើនឡើង​លើស​កម្រិត​កម្ពស់​ប្រកាស​ឱ្យ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ជិត​កន្លះ​ម៉ែត្រ​ហើយ​ – CEN