​ចាប់​ឃាតក​រញី​ឈ្មោល កាត់​ក្បាល​ជនរងគ្រោះ ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ – CEN