តើ​តុ​ប​តែង​ផ្ទះ​ប្រើ​ពណ៌​អ្វីខ្លះ ទើប​លើករាសី និង​មាន​ហុងស៊ុយ​ល្អ​? – CEN