ឯកឧត្តម យន្ត មីន អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ អំពាវនាវ​ពលរដ្ឋ​ឲ្យទៅ​បោះឆ្នោត​ទាំង​ឲ្យបាន​អស់​គ្នា​ – CEN