យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត១៩ថ្ងៃ មានពាក្យបណ្តឹងចំនួន២៣ , ឯករណីលោកមេធាវីជូង ជូងី គ.ជ.ប កំពុងពិនិត្យ – CEN