សុនខ​តែមួយគត់​លើ​ពិភពលោក​អាច​ជិះសេះ ដោយ​ពុំ​ចាំបាច់​មាន ខ្សែ​បង្ហៀរ (មានវីដេអូ) – CEN