រុស្ស៊ី​សំណូមពរ​ប្រមុខ​កងទ័ព​អាមេរិក​ដកចេញ​ផុតពី​ស៊ី​រី ប្រសិនបើ​មិន​សហ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​ – CEN