អគ្គិភ័យ​នៅ​ជប៉ុន​បណ្ដាលឱ្យមាន​មនុស្ស​ស្លាប់​និង​របួស​ជាង​៤០​នាក់​ – CEN