យុវនារី​វ័យ​១៩​ឆ្នាំ​គឺជា​ម្ដាយ​របស់​ទារក​ដែល​ស្លាប់​លើ​យន្ដហោះ​AirAsia ត្រូវបាន​រកឃើញ​ – CEN