​លោក ហេង រតនា ៖ ទណ្ឌិត សម រង្ស៊ី លើកឡើងថា អ្នក​ទៅ​បោះឆ្នោត សុទ្ធតែ​ជា​ជន​គ្មាន​សតិ​គ្រប់គ្រាន់ គឺជា​ការប្រមាថ​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​បំផុត ចំពោះ​ព្រះមហាក្សត្រ និង​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ – CEN