​សម្តេច​តេជោ​៖ អ្នក​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត តើ​ចេះ​ខ្មាស​គេ​ទេ ហើយ​រស់នៅ​សង្គម​ក្នុង​មូលដ្ឋាន យ៉ាងម៉េច​ទៅ​? – CEN