ទឹក​ទន្លេសេកុង បន្ត​កើនឡើង​ដល់​កម្ពស់ ១២,៤៦ ម៉ែត្រ​ – CEN