ស្រី​ស្រស់​ម្នាក់​ព្រលែង​ដើមទ្រូង​កណ្ដាលវាល​តាម​ដង​វិថី បង្ក​ជា​ជម្លោះ​បែកផ្សែង​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម​លី​បង់​ – CEN