ផ្លែឈើ ៧ ប្រភេទ​ដែល បរិភោគ​កាន់តែច្រើន​កាន់តែ​ស្រក​ទម្ងន់​ – CEN