​រដ្ឋសភា​សម្តែង​ការខកចិត្ត​ចំពោះ​សភាតំណាងរាស្ត្រ អាមេរិក ដែល​បាន​អនុម័ត​ច្បាប់ វាយប្រហារ​លើ​រាជរដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពជា​ – CEN