សួនសត្វ​អេ​ហ្ស៊ីប រង​ការចោទប្រកាន់​ថា យក​សត្វ​លា​ទៅ​គូរ និង​លាប​ពណ៌​ឲ្យ​ដូចសេះ​បង្កង់​ – CEN