​វះកាត់​យកចេញ​ស្តែងៗ ដុំ​សក់​ទម្ងន់​ជាង ៣ គ​.​ក្រ ពី​ក្នុង​ពោះ​ក្មេងស្រី​ម្នាក់ (​វីដេអូ​) – CEN