​ទឹក​ទន្លេសេកុង បន្ត​ហក់​ឡើង​កម្ពស់ ១២,៤៦​ម៉ែត្រ លើស​កម្រិត​ប្រកាសអាសន្ន​ជិត​មួយ​ម៉ែត្រ , ទឹក​ជំនន់​នៅ​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ឡាវ ចាប់ផ្តើម​ស្រក​ចុះ​ – CEN