ប្រធាន គ​.​ជ​.​ប និង​គណៈប្រតិភូ​អ្នកសង្កេតការណ៍​អន្តរជាតិ​សហគមន៍​អឺរ៉ុប ៣២​រូប នឹង​ជួប​គ្នា មុន​ពេល​ចូលរួម សង្កេតការណ៍​បោះឆ្នោត​ – CEN