​ឡាវ ៖ ពលរដ្ឋ​រងគ្រោះ​នៅ​តំបន់​ជន់​លិច​ដោយ​ការបាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គស​នី ទម្លាយ​រឿង​គួរឲ្យ​…​ញាក់សាច់​! – CEN