កូរ៉េខាងត្បូង​ជំនួយ​ឱ្យ​ឡាវ​១​លាន​ដុល្លារ ដើម្បី​ជួយ​ស្ដារ​ផលវិបាក​នៃ​ការបាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ – CEN