ដោះស្រាយ​ដី​ទំនាស់​រវាង​ប្រធានសភា​ពាណិជ្ជកម្ម​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និង​លោក​អភិបាលក្រុង​ប៉ោយប៉ែត​, នៅ​ស្ទះ​ – CEN